Saračeva kuća, zgrada finansija i osnovna škola

Saračeva kuća, zgrada finansija i osnovna škola

Objekti graditeljske cjeline predstavljaju primjer arhitektonskog izraza sa početka austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Saračeva kuća, poznatija kao Šarenica, izgrađena je 1899. godine u eklektičkom pseudomaurskom izrazu. Podigao ju je ondašnji jajački posjednik Suljaga Sarač za stan svoje porodice, ali i za besplatan konak putnicima. U sadašnjem objektu 1943. godine je osnovan TANJUG, a tu je vajar Antun Augustinčić imao svoj atelje. Zgrada Stare osnovne škole je izgrađena oko 1880. godine. U ovoj su zgradi za vrijeme oslobođenja Jajca u II svjetskom ratu održavani kursevi opismenjavanja stanovništva i u njoj je bila smještena prva jajačka osnovna škola. Uoči II zasjedanja AVNOJ-a, 1943. godine, u njoj je održan sastanak partizanskih delegacija kao priprema za kasniju glavnu sjednicu.
Zgrada finansija je izgrađena krajem 1882. godine. U toj je zgradi za vrijeme austrougarske uprave i stare Jugoslavije bila smještena finansijska stanica. Godine 1943. u ovom objektu se nalazila kuhinja Vrhovnog štaba i prištapskih jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Usljed oštećenja nastalih u proteklom ratu 1992.-1995. i neodržavanja, objekat je znatno oštećen i u toku su aktivnosti na njegovoj rekonstrukciji.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pošaljite nam poruku, a mi ćemo pokušati što prije da vam odgovorimo.

Šaljemo

 www.jajce.ba | internet verzija grada

Log in with your credentials

Zaboravljeni podaci za prijavu?