Tvrđava Vinac

Tvrđava Vinac

Historijska cjelina – Stari grad Vinac nalazi se u mjestu Vinac, oko 13 km južno od Jajca. Grad je smješten na stijeni nadmorske visine od oko 500 m, koja se strmo ruši grebenima u dolinu, uz desnu obalu rijeke Vrbas. Radi tih stjenovitih grebena Vrbas, u velikom meandru okružuje grad sa tri strane. Vinac se prvi put spominje u historijskim izvorima 1453. godine kada su se dubrovački poklisari, na putu kralju Tomašu u Jajce, zaustavili u „sotto vinazac“. Od 1464. do 1498. godine, kada su ga zauzele Osmanlije, Vinac je pripadao Jajačkoj banovini. U popisima, Vinac se javlja tek od 1562. godine kao utvrđeni grad i centar nahije. U neposrednoj blizini, na platou ispod glavne kule, sagrađena je Sulejmanhanova džamija. Danas su od nje ostali dijelovi temelja. Grad Vinac sastojao se od dvije osnovne cjeline: utvrđenja i velikog obora. Unutar grada bio je tajni prolaz i cisterna. U osmansko doba pojedini dijelovi gradskih bedema i kula su ojačavani. Grad je napušten 1833. godine.

KONTAKTIRAJTE NAS

Pošaljite nam poruku, a mi ćemo pokušati što prije da vam odgovorimo.

Šaljemo

 www.jajce.ba | internet verzija grada

Log in with your credentials

Zaboravljeni podaci za prijavu?